Logga
Hem | Om Peter | Aktuellt | Företagsutveckling | Utbildning och kurser | Föreläsning | Dubbelstjärnan | PEP-grupp | ReteamingPep-grupp
Personlig utveckling med stöd av lösningsinriktad psykologi. Kan användas för:

Förbättrad hälsa Mål uppnåelse Självhjälp
Team Building Beteende förändring Rehabilitering
För idrottsledare Stöd till att lära sig nya saker Gruppterapi


  Metoden är:  
Inspirerande Grupp Målinriktad
Upplivande Tidseffektiv
Stärkande Användarvänlig


Om personlig utveckling

En lösningsfokuserad peppgrupp består av en mindre grupp personer som möts ett överenskommet antal gånger för att ''peppa'' eller stödja och uppmuntra varandra att nå mål de satt upp för sig själva.

En pep-grupp träffas mellan fyra och tio gånger med en eller två veckors mellanrum. Man bör reservera en och en halv timme för de första mötena, men man kan räkna med att man behöver högst en timme för de efterföljande mötena.
Hur många gånger och hur tätt gruppen träffas beror dock på sammanhanget.

En viktig del av pep-grupprocessen är att deltagarna vid slutet av varje möte ger ett löfte kring vad de tänker göra till nästa gång för att främja sitt mål. Likaså att man startar mötena (utom det första) med att rapportera vilka framsteg som har gjorts. Vid det sista mötet ska gruppen bestämma när den ska träffas för ett uppföljningsmöte. Där deltagarna får tillfälle att berätta för varandra vilka framsteg de har gjort med sina projekt sedan de sågs sist.

Progammet för personlig utveckling har utvecklats vid finska korttidsterapi institutet av psykiater Ben Furman och hans kollega Tapani Ahola, socialpsykolog och organisationskonsult. Metoden är resultatet av tio års forskning och utveckling. Den har testats i många olika sammanhang och har mottagits med entusiasm.

 

 
MUSKELGRUPPEN
Peter Wallén • Slättbergsliden 10 • 451 98 Uddevalla
070-576 55 50 • peter.wallen@muskelgruppen.se